Algemeen

 • De deelnemers mogen met geen enkel lichaamsdeel in aanraking komen met de baan voordat de bel geluid wordt. Aanraking met de baan leidt tot diskwalificatie.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van glijmiddel zoals olie, vet, zeep e.d.
 • De bel wordt geluid door contact met een lichaamsdeel, het is niet toegestaan om de hiervoor gebruik te maken van een ander hulpmiddel.
 • De bel moet geluid worden vanaf het voertuig dat tot stilstand is gekomen (niet zwemmend).
 • Indien gekozen wordt voor een remmechanisme mag deze bij het remmen de baan niet beschadigen. Remmen met voeten of andere ledematen wordt als ‘contact met de baan’ beschouwd.
 • Het voertuig wordt van tevoren gekeurd op veiligheid, uiterlijk en originaliteit.
 • Dieren zijn uitgesloten van deelname.
 • Alle deelnemers dienen zich op hun verzameltijd te melden bij de organisatie.
 • Iedere deelnemer dient alle onderdelen van zijn voertuig op dezelfde dag van de evenement locatie af te voeren. De organisatie draagt zorgt voor het ophijsen van het voertuig uit het water of van de baan af.
 • De tijd van een poging wordt gemeten op twee stopwatches. Als tijd geldt het gemiddelde van de twee.
 • Iedere deelnemer dient zich neer te leggen bij de beslissingen van de jury/organisatie.
 • Dit reglement kan door de organisatie nog aangevuld worden met artikelen die het plezier van het GlibberBal – Lallen en Vallen met Glibbers & Ballen ten goede komen.

Deelnemers

 • Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 • Iedere deelnemer dient tijdens het onderdeel in ieder geval gesloten schoenen te dragen.
 • Alle deelnemers tekenen voor deelname een verklaring van vrijwillige deelname en eigen risico.
 • Deelnemers die onder invloed van drank of drugs aan de start verschijnen, worden onmiddellijk gediskwalificeerd.

Het voertuig

 • Het voertuig moet kunnen rijden. Het mag geen mechanische of motorische aandrijving hebben.
 • Deelnemers zullen elk onderdeel van het voertuig dat tijdens deelname schade kan berokkenen aan de deelnemers van het voertuig verwijderen of afschermen met een stijf isolatiemiddel.
 • Het voertuig mag maximaal 1,8 meter breed zijn.
 • Het voertuig mag voor de vooras maximaal 50 centimeter uitsteken. Hier wordt tijdens de keuring streng op gelet. Bij twijfel wordt geadviseerd contact op te nemen met de organisatie.
 • Het voertuig moet minimaal rijden op 3 wielen.
 • Het voertuig mag voorzien zijn van een uitschuif systeem.
 • Het voertuig moet voorzien zijn van een stevig hijs oog.
 • Het voertuig moet verplicht voorzien zijn van een drijver.

Alle spelregels zijn onder voorbehoud en kunnen door de organisatie aangepast worden.