Leiden

Huigpark

Mei

2017

Nieuw spel

Fiets 'm erin

Inschrijven?

Binnenkort open

Lees hieronder de Huisregels van het GlibberBal

 

Toegang

De toegang tot het GlibberBal is gratis.

 

 

Eten & Drinken
Op het terrein zijn veel eet- en drinkgelegenheden aanwezig. Het is, naast 1 afgesloten 0.5liter fles water, niet toegestaan om eten en/of drinken op het terrein mee te nemen. Voeding voor baby’s is wel toegestaan.

Toiletten

Op het terrein zijn voldoende toiletten aanwezig. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Promotionele Activiteiten

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Diefstal & Verlies

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen.

Roken
Roken is toegestaan in de openlucht. Op het evenemententerrein worden sigaretten verkocht.

Handel & Verkoop

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Parkeren/Rijwielstalling

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet  aan gehouden wordt,  kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

Eigen Risico

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico.


Het is verboden om het GlibberBal met een of meer van de volgende objecten te betreden:

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden op wat voor manier dan ook,  spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels. Neem bij twijfel Contact met ons op!
Overige Situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist  de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.